Telefon

TeleConnect

Med TeleConnect får du adgang til at udbyde en moderne telefonitjeneste baseret på Voice over IP.

Om TeleConnect

TeleConnect

Med TeleConnect får du adgang til at udbyde en moderne telefonitjeneste baseret på Voice over IP.
 
Du kan tilbyde dine eksisterende bredbåndskunder et attraktivt og sikkert telefoniprodukt som bygger på TDC’s tjeneste. TDC leverer - i sammenhæng med TDC leveret bredbånd - en samlet løsning som omfatter såvel kundevendt udstyr som centrale funktioner.

Med en aftale om Teleconnect kan du få:
Adgang til salg af TDC’s PSTN slutbruger-tjenester
Adgang til TDC’s samlede VoIP tjeneste eller delelementer heraf
Simpel IP-baseret sammenkobling med TDC’s net
Adgang til TDC’s nummerrammer og nummerportering
Adgang til tjenester, der udbydes af TDC