Bredbånd

Samhusning

Samhusning af udstyr - så du selv kan tilrettelægge dit bredbånd og din teleinfrastruktur

Dokumenter

Aftale: Samhusning

I dette bilag finder du aftalen for Samhusning.

Download
Bilag 1a: Produktinfo for Samhusning

Her finder du produkttillæggets bilag 1a, der indeholder produktbeskrivelse af Samhusning

Download
Bilag 1b: Produktspecifikation for Fiber Backhaul

I dette bilag finder du en produktspecifikation for Fiber Backhaul. Produktet "Rå fiber Backhaul" er en dedikeret fiberforbindelse fra det punkt, hvor en – af TDC NET leveret access forbindelse i fiber- eller kobbernettet – afsluttes til et mere centralt punkt i TDC NETs net.

Download
Bilag 2: Priser for Samhusning

I dette bilag finder du et link til Prisregnearket hvor priser på ydelser for Samhusning kan findes ved at filtrere på Aftaler ’Samhusning ’.

Download
Bilag 3: Planlægning og prognoser for Samhusning

I dette bilag finder du planlægning og prognoser for Samhusning. Prognoserne skal indgives kvartalsvis til TDC for de kommende 4 kvartaler. TDC skal bruge prognoserne til at sikre ressourceallokering.

Download
Bilag 4: Liste over centralbygninger

I dette bilag finder du en liste over de centralbygninger, teknikhuse og lignende hvor TDC tilbyder samhusning.

Download
Bilag 5: Sikringsforanstaltninger

I dette bilag finder du information omkring sikringsforanstaltninger for Samhusning. Bilaget erstatter det tidligere Bilag 6 Sikringsforanstaltninger hørende til Standardaftale om samhusning.

Download
Bilag 6: Tavshedserklæring

I dette bilag finder du information omkring tavshedserklæring. Bilaget erstatter det tidligere Bilag 7 Tavshedserklæring hørende til Standardaftale om samhusning.

Download
Bilag 7: Service Level Agreement

I dette bilag finder du SLA for Samhusning.

Download
Bilag 8: Rykkerprocedure

I dette bilag finder du information omkring rykkerprocedure for Samhusning.

Download
Bilag 9: Krav til ISP-leveret samhusningsboks

I dette bilager finder du information omkring krav til ISP-leveret samhusningsboks. Ønsker I selv at benytte ISP leveret Samhusningsboks, jf. beskrivelse i bilag 1a skal denne whitelistes TDC og opfylde krav der er beskrevet i dette dokument.

Download

Relevante nyheder

02-06-2021

Sådan modtager du nyhedsmails fra Commercial & Partners i TDC NET

I Commercial & Partners sender vi dagligt information ud til jer serviceudbydere om alt fra produktnyheder, kampagner, it-udvikling og pris- eller aftaleændringer samt invitationer til branchedialoger og tekniske fokusmøder.

02-12-2019

Velkommen til TDC NET

I fredags lancerede vi vores nye navn TDC NET. Det var kulminationen på en lang rejse, som vi påbegyndte i foråret, hvor vi præsenterede vores nye strategi, om at skabe den næste generation af landsdækkende, digital infrastruktur i Danmark.

01-05-2018

Vi passer fortsat på jeres personoplysninger i TDC Group

Den 7. marts 2018 orienterede vi jer om, hvordan vi i TDC arbejder hen imod at blive klar til EU’s nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.