Udgivet den 05-07-2019

Skift af CVR-nummer i TDC i forbindelse med oprettelsen af to nye selskaber, NetCo og Nuuday

Som I måske har hørt om i medierne, har TDC besluttet at ændre sin driftsmodel og oprette to nye selvstændige selskaber, NetCo og Nuuday. Vi skal derfor oplyse jer om, at vores aftale(r) med jer flyttes over i et nyt selskab. Den daglige drift vil fortsætte uændret, og I behøver ikke besvare denne meddelelse. Den eneste ændring for jer er, at I fremover vil modtage jeres fakturaer fra et nyt selskab.

I TDC glæder vi os til at tage hul på dette nye kapital i selskabets historie, og vi er overbeviste om, at ændringen vil styrke vores virksomhed. Vi ser i øvrigt frem til et fortsat godt samarbejde med jer. Opsplitningen og den nye faktureringsprocedure er nærmere beskrevet nedenfor.

TDC har udskilt selskabets infrastrukturaktiviteter til det nyoprettede selskab TDC NetCo A/S (CVR-nr. 40075267 ("NetCo")), mens de kundeorienterede aktiviteter er udskilt ved spaltning til det nyoprettede selskab Nuuday A/S (CVR-nr. 40075291 ("Nuuday")). TDC A/S vil efter spaltningen fortsat eksistere som en selvstændig virksomhed og være ansvarlig for TDC's koncernaktiviteter samt visse andre aktiviteter. Spaltningsplanen blev offentliggjort den 10. maj 2019. Spaltningen blev gennemført, og der blev udsendt meddelelse herom den 11. juni 2019.

Spaltningen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens regler. Som led i spaltningen indtræder Nuuday og NetCo automatisk i alle rettigheder og forpligtelser i medfør af de aftaler, som udgør en del af den udskilte virksomhed. I henhold til selskabsloven er der ikke krav om samtykke fra aftaleparterne i forbindelse med Nuuday ‘s og NetCo ‘s indtræden i TDC's rettigheder og forpligtelser.

Vi skal hermed oplyse jer om, at jeres aftale(r) med TDC overdrages til NetCo i forbindelse med spaltningen. Efter spaltningens gennemførelse skal alle fakturaer fremsendes til NetCo med angivelse af det ovenfor anførte CVR-nummer. Alle øvrige driftsprocedurer, herunder kontaktpersoner, leveringsadresser, fakturaadresser mv., forbliver uændrede, medmindre I hører andet. 

Eventuelle bemærkninger eller spørgsmål kan rettes til jeres kommercielle kontaktperson hos TDC NetCo A/S.

Relaterede nyheder

  • 02-12-201908:00
  • Velkommen til TDC NET
  • I fredags lancerede vi vores nye navn TDC NET. Det var kulminationen på en lang rejse, som vi påbegyndte i foråret, hvor vi præsenterede vores nye strategi, om at skabe den næste generation af landsdækkende, digital infrastruktur i Danmark.