Udgivet den 01-05-2018

Vi passer fortsat på jeres personoplysninger i TDC Group

Den 7. marts 2018 orienterede vi jer om, hvordan vi i TDC arbejder hen imod at blive klar til EU’s nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

I TDC Wholesale er vi i fuld gang med at omstille os til forordningen, så vi fortsat kan leve op til lovgivningen og jeres forventninger på dette område. Vi har arbejdet intenst, og mange områder i forretningen er blevet påvirket af bestemmelserne i den nye forordning. Vi har omlagt enkelte interne processer, og vi har gennemgået alle vores it-applikationer for at sikre, at disse fuldt ud lever op til forordningen og jeres forventninger. Ligeledes har alle TDC-ansatte gennemgået uddannelse i forordningen og er klar til at kunne besvare de henvendelser, der måtte komme efter den 25. maj 2018.

Databehandler eller dataansvarlig
Når TDC leverer transmission af information, er TDC underkastet en række lovgivningsmæssige krav for så vidt angår behandlingen af personoplysninger.

Dette inkluderer en lang række af specielle regler vedrørende behandling af personligt data og specielle sikkerhedsregler jf. telelovens §8 og bekendtgørelse 462/2016 om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, samt regler om anvendelse af trafik- og lokaliseringsdata, jf. bekendtgørelse 715/2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester.

Dette betyder, at TDC som leverandør af denne type tjeneste, er dataansvarlig.

I tilfælde hvor TDC leverer service, består hovedydelsen som oftest i andet end behandling af personoplysninger. Når TDC opsætter kommunikationsudstyr, er hovedydelsen således at få udstyret sat op. Tilsvarende gælder, at når TDC overvåger et netværk for en kunde, er hovedydelsen at sikre, at kundens netværk fungerer. I sådanne tilfælde er TDC derfor dataansvarlig.

Oplysningspligt overfor medarbejdere og kunder

Medarbejdere
I en række tilfælde har jeres medarbejdere adgang til TDC’s systemer eller lokationer. Disse adgange administrerer TDC og behandler dermed jeres medarbejderes data.

Når I overdrager persondata på jeres medarbejdere til os i forbindelse med disse brugeroprettelser, har I pligt til at informere jeres medarbejdere om, at vi opbevarer relevante data om dem med det formål at give dem adgang til vores systemer og/eller lokationer. 

Indsigt i hvilke oplysninger TDC Wholesale har om den enkelte medarbejder kan fås ved personlig henvendelse fra den enkelte medarbejder til jeres account manager.

Kunder
Når jeres slutkunder benytter deres produkter, overfører de personoplysninger til TDC Group. I disse tilfælde er TDC Group, som tidligere nævnt dataansvarlig. Denne overførsel af persondata har I pligt til at informere jeres slutkunder om i de generelle vilkår som kunderne modtager fra jer.

I kan læse mere om emnet på TDC Groups hjemmeside under Data Sikkerhed. Siden er stadig under udarbejdelse.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller andre generelle spørgsmål om, hvordan vi i TDC sikrer compliance til den nye EU dataforordning, er I velkommen til at tage fat i jeres account manager. 

Relaterede nyheder

  • 02-12-201908:00
  • Velkommen til TDC NET
  • I fredags lancerede vi vores nye navn TDC NET. Det var kulminationen på en lang rejse, som vi påbegyndte i foråret, hvor vi præsenterede vores nye strategi, om at skabe den næste generation af landsdækkende, digital infrastruktur i Danmark.